Title Authors Title of Journal Year Volume
OsWUS Promotes Tiller Bud Growth by Establishing Weak Apical Dominance in Rice Tianyu Xia, Hongqi Chen, Sujun Dong, Zeyang Ma, Haibo Ren, Xudong Zhu, Xiaohua Fang, Fan Chen The Plant Journal 2020-10-29
Natural Variations of SLG1 Confer High-temperature Tolerance in Indica Rice Yufang Xu, Li Zhang, Shujun Ou, Ruci Wang, Yueming Wang, Chengcai Chu, Shanguo Yao Nature Communications 2020-10-28
Triticum Population Sequencing Provides Insights into Wheat Adaptation Yao Zhou, Xuebo Zhao, Yiwen Li, Jun Xu, Aoyue Bi, Lipeng Kang, Daxing Xu, Haofeng Chen, Ying Wang, Yuan-ge Wang, Sanyang Liu, Chengzhi Jiao, Hongfeng Lu, Jing Wang, Changbin Yin, Yuling Jiao & Fei Lu Nature Genetics 2020-10-28
A Pd1-Ps-P1 Feedback Loop Controls Pubescence Density in Soybean Shulin Liu, Lei Fan, Zhi Liu, Xia Yang, Zhifang Zhang, Zongbiao Duan, Qianjin Liang, Muhammad Imran, Min Zhang, Zhixi Tian Molecular Plant 2020-10-20
The UBC27–AIRP3 Ubiquitination Complex Modulates ABA Signaling by Promoting the Degradation of ABI1 in Arabidopsis Wenbo Pan, Baoying Lin, Xiaoyuan Yang, Lijing Liu, Ran Xia, Jigang Li, Yaorong Wu, and Qi Xie PNAS 2020-10-20
Protein Arginine Methyltransferase 3 Fine-tunes the Assembly/Disassembly of Pre-Ribosome to Repress Nucleolar Stress by Interacting with RPS2B in Arabidopsis Runlai Hang, Zhen Wang, Chao Yang, Lilan Luo, Beixin Mo, Xuemei Chen, Jing Sun, Chunyan Liu, XiaofengCao Molecular Plant 2020-10-20
MYB61 is Regulated by GRF4 and Promotes Nitrogen Utilization and Biomass Production in Rice Yihong Gao, Zuopeng Xu, Lanjun Zhang, Shance Li, Shaogan Wang, Hanlei Yang, Xiangling Liu, Dali Zeng , Qiaoquan Liu , Qian Qian , Baocai Zhang & Yihua Zhou Nature Communications 2020-10-15
ζ-Carotene Isomerase Suppresses Tillering in Rice through the Coordinated Biosynthesis of Strigolactone and Abscisic Acid Xue Liu, Qingliang Hu, Jijun Yan, Kai Sun, Yan Liang, Meiru Jia, Xiangbing Meng, Shuang Fang, Yiqin Wang, Yanhui Jing, Guifu Liu, Dianxing Wu, Chengcai Chu, Steven M. Smith, Jinfang Chu, Yonghong Wang, Jiayang Li, and Bing Wang Molecular Plant 2020-10-10
Neuronal Lipolysis Participates in PUFA‐mediated Neural Function and Neurodegeneration Leilei Yang, Jingjing Liang, Sin Man Lam, Ahmet Yavuz, Guanghou Shui, Mei Ding, Xun Huang EMBO Reports 2020-10-10
Prime Editing Efficiently Generates W542L and S621I Double Mutations in Two ALS Genes in Maize Yuanyuan Jiang, Yiping Chai, Minhui Lu, Xiuli Han, Qiupeng Lin, Yu Zhang, Qiang Zhang, Yun Zhou, Xuechen Wang, Caixia Gao & Qijun Chen Genome Biology 2020-10-09
Alleviating Chronic ER Stress by p38-Ire1-Xbp1 Pathway and Insulin-associated Autophagy in C. elegans Neurons Liying Guan, Zhigao Zhan, Yongzhi Yang, Yue Miao, Xun Huang, Mei Ding PLoS Genetics 2020-09-29
Applications of CRISPR–Cas in Agriculture and Plant Biotechnology Haocheng Zhu, Chao Li & Caixia Gao Nature Reviews Molecular Cell Biology 2020-09-26
Late Lactation in Small Mammals is A Critically Sensitive Window of Vulnerability to Elevated Ambient Temperature Zhijun Zhao, Catherine Hambly, Lulu Shi, Zhongqiang Bi, Jing Cao, and John R. Speakman PNAS 2020-09-18
Mediator Subunit MED25 Physically Interacts with PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 4PIF4 to Regulate Shade-induced Hypocotyl Elongation in Tomato Wenjing Sun, Hongyu Han, Lei Deng, Chuanlong Sun, Yiran Xu, Lihao Lin, Panrong Ren, Jiuhai Zhao, Qingzhe Zhai, Chuanyou Li Plant Physiology 2020-09-18
SEUSS Integrates Transcriptional and Epigenetic Control of Root Stem Cell Organizer Specification Huawei Zhai, Xiaoyue Zhang, Yanrong You, Lihao Lin, Wenkun Zhou, and Chuanyou Li The EMBO Journal 2020-09-15
ESCRT-I Component VPS23A Is Targeted by E3 Ubiquitin Ligase XBAT35 for Proteasome-Mediated Degradation in Modulating ABA Signaling Feifei Yu, Xiaoqiang Cao, Guangchao Liu, Qian Wang, Ran Xia, Xiangyun Zhang, Qi Xie Molecular Plant 2020-09-13
IRREGULAR POLLEN EXINE2 (IPE2) Encodes a GDSL Lipase Essential for Male Fertility in Maize Yanqing Huo, Yuanrong Pei, Youhui Tian, Zhaogui Zhang, Kai Li, Jie Liu, Senlin Xiao, Huabang Chen, Juan Liu Plant Physiology 2020-09-13
Effect of Intramyocardial Grafting Collagen Scaffold with Mesenchymal Stromal Cells in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease A Randomized Clinical Trial Xiaojun He, Qiang Wang, Yannan Zhao, He Zhang, Bin Wang, Jun Pan, Jie Li, Hongming Yu, Liudi Wang, Jianwu Dai, Dongjin Wang JAMA Netw Open 2020-09-13
Microtubule-Mediated Wall Anisotropy Contributes to Leaf Blade Flattening Feng Zhao, Fei Du, Hadrien Oliveri, Lüwen Zhou, Olivier Ali, Wenqian Chen, Shiliang Feng, Qingqing Wang, Shouqin Lü, Mian Long, René Schneider, Arun Sampathkumar, Christophe Godin, Jan Traas, Yuling Jiao Current Biology 2020-09-11
Leaflet Initiation and Blade Expansion are Separable in Compound Leaf Development Fei Du, Yajin Mo, Alon Israeli, Qingqing Wang, Tamar Yifhar, Naomi Ori, Yuling Jiao The Plant Journal 2020-09-08