Jingying Zhang, Yong-Xin Liu, Xiaoxuan Guo, Yuan Qin, Ruben Garrido-Oter, Paul Schulze-Lefert & Yang Bai. High-throughput Cultivation and Identification of Bacteria from the Plant Root Microbiota. Nature Protocols. DOI:10.1038/s41596-020-00444-7

(2021-01-14)

Wenqing Shi, Jianhui Ji, Zhihui Xue, Fanfan Zhang, Yongjie Miao, Han Yang, Ding Tang, Guijie Du, Yafei Li, Yi Shen, Zhukuan Cheng. PRD1, a homologous recombination initiation factor, is involved in spindle assembly in rice meiosis. New phytologist. DOI:10.1111/nph.17178

(2021-01-13)

Taolan Zhao, Yan-Ming Chen, Yu Li, Jia Wang, Siyu Chen, Ning Gao and Wenfeng Qian. Disome-seq Reveals Widespread Ribosome Collisions that Promote Cotranslational Protein Folding. Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-020-02256-0

(2021-01-11)

Xiaojing Wang, Sin Man Lam, Mingjun Cao,Tong Wang, , Zhixin Wang, Miao Yu, Bowen Li,Huabing Zhang, Fan Ping, Guangyao Song, Kai Feng, Qian Zhang, Jianping Xu, Liyuan Zhou, Mingqun Deng, Xiao Zhai, Xinhua Xiao, Guanghou Shui. Localized Increases in CEPT1 and ATGL Elevate Plasmalogen Phosphatidylcholines in HDLs Contributing to Atheroprotective Lipid Profiles in Hyperglycemic GCK-MODY. Redox Biology. DOI:10.1016/j.redox.2021.101855

(2021-01-08)

Yongqiang Liu, Hongru Wang, Zhimin Jiang, Wei Wang, Ruineng Xu, Qihui Wang, Zhihua Zhang, Aifu Li, Yan Liang, Shujun Ou, Xiujie Liu, Shouyun Cao, Hongning Tong, Yonghong Wang, Feng Zhou, Hong Liao, Bin Hu & Chengcai Chu. Genomic Basis of Geographical Adaptation to Soil Nitrogen in Rice. Nature. DOI:10.1038/s41586-020-03091-w

(2021-01-07)

Shuai Jin, Qiang Gao & Caixia Gao. An Unbiased Method for Evaluating the Genome-Wide Specificity of Base Editors in Rice. Nature Protocols. DOI:10.1038/s41596-020-00423-y

(2020-12-22)

Jingjing Wang, Tong Li, Jing-Li Wang, Zhiheng Xu, Wenxiang Meng, Qing-Feng Wu. Talpid3-Mediated Centrosome Integrity Restrains Neural Progenitor Delamination to Sustain Neurogenesis by Stabilizing Adherens Junctions. Cell Reports. DOI:10.1016/j.celrep.2020.108495

(2020-12-16)

Zhihua Zhang, Zhao Li, Wei Wang, Zhimin Jiang, Liping Guo, Xiaohan Wang, Yangwen Qian, Xiahe Huang, Yongqiang Liu, Xiujie Liu, Yahong Qiu, Aifu Li, Yu Yan, Junpeng Xie, Shouyun Cao, Stanislav Kopriva, Legong Li, Fanjiang Kong, Baohui Liu, Yingchun Wang, Bin Hu, Chengcai Chu. Modulation of Nitrate-Induced Phosphate Response by RLI1/HINGE1 in Nucleus. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2020.12.005

(2020-12-14)

Sin Man Lam, Zehua Wang, Bowen Li, Guanghou Shui. High-coverage Lipidomics for Functional Lipid and Pathway Analyses. Analytica Chimica Acta. DOI:10.1016/j.aca.2020.11.024

(2020-12-07)

Zhixi Tian, Jia-Wei Wang, Jiayang Li, Bin Han. Designing Future Crops: Challenges and Strategies for Sustainable Agriculture. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.15107

(2020-12-04)