Senlin Xiao, Jie Zang, Yuanrong Pei, JieLiu, Juan Liu, Wei Song, ZiShi, Aiguo Su, Jiuran Zhao, Huabang Chen. Activation of Mitochondrial orf355 Gene Expression by A Nuclear-Encoded DREB Transcription Factor Causes Cytoplasmic Male Sterility in Maize. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2020.07.002

(2020-07-10)

Yingshu Li, Yongjie Liu, Hang Yang, Ting Zhang, Kiyoshi Naruse, Qiang Tu. Dynamic Transcriptional and Chromatin Accessibility Landscape of Medaka Embryogenesis. Genome Research. DOI:10.1101/gr.258871.119

(2020-07-02)

Jinwen Song, Sin Man Lam, Xing Fan, Wenjing Cao, Siyu Wang, He Tian, Gek Huey Chua, Chao Zhang, Fanping Meng, Zhe Xu, Junliang Fu, Lei Huang, Peng Xia, Tao Yang, Shaohua Zhang, Bowen Li, Tianjun Jiang, Raoxu Wang, Zehua Wang, Ming Shi, Jiyuan Zhang, Fusheng Wang, Guanghou Shui. Omics-driven Systems Interrogation of Metabolic Dysregulation in COVID-19 Pathogenesis. Cell Metabolism. DOI:10.1016/j.cmet.2020.06.016

(2020-07-02)

Fei Du, Yuling Jiao. Mechanical Control of Plant Morphogenesis: Concepts and Progress. Current Opinion in Plant Biology. DOI:10.1016/j.pbi.2020.05.008

(2020-07-01)

Shengxing Wang, Yuan Zong, Qiupeng Lin, Huawei Zhang, Zhuangzhuang Chai, Dandan Zhang, Kunling Chen, Jinlong Qiu and Caixia Gao. Precise, Predictable Multi-nucleotide Deletions in Rice and Wheat Using APOBEC–Cas9. Nature Biotechnology. DOI:10.1038/s41587-020-0566-4

(2020-06-30)

Jingzhong Xie, Guanghao Guo, Yong Wang, Tiezhu Hu, Lili Wang, Jingting Li, Dan Qiu, Yahui Li, Qiuhong Wu, Ping Lu, Yongxing Chen, Lingli Dong, Miaomiao Li, Huaizhi Zhang, Panpan Zhang, Keyu Zhu, Beibei Li, Karin R. Deal, Naxin Huo, Yan Zhang, Ming-Cheng Luo, Sanzhen Liu, Yong Qiang Gu, Hongjie Li & Zhiyong Liu. A Rare Single Nucleotide Variant in Pm5e Confers Powdery Mildew Resistance in Common Wheat. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.16762

(2020-06-28)

Miaomiao Li, Lingli Dong, Beibei Li, Zhengzhong Wang, Jingzhong Xie, Dan Qiu, Yahui Li, Wenqi Shi, Lijun Yang, Qiuhong Wu, Yongxing Chen, Ping Lu, Guanghao Guo, Huaizhi Zhang, Panpan Zhang, Keyu Zhu, Yiwen Li, Yan Zhang, Rongge Wang, Chengguo Yuan, Wei Liu, Dazhao Yu, Ming-Cheng Luo, Tzion Fahima, Eviatar Nevo, Hongjie Li & Zhiyong Liu. A CNL protein in wild emmer wheat confers powdery mildew resistance. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.16761

(2020-06-28)

Leyun Wang, Zhikun Li, Libin Wang, Chao Liu, Xuehan Sun, Guihai Feng, Jiaqiang Wang, Yufei Li, Lianyong Qiao, Hu Nie, Liyuan Jiang, Hao Sun, Yali Xie, Sinan Ma, Haifeng Wan, Falong Lu, Wei Li, Qi Zhou. Overcoming Intrinsic H3K27me3 Imprinting Barriers Improves Post-implantation Development after Somatic Cell Nuclear Transfer. Cell Stem Cell. DOI:10.1016/j.stem.2020.05.014

(2020-06-22)

Chunyan Fan, Honglian Zhang, Liangzheng Fu, Yuejiao Li, Yi Du, Zilong Qiu & Falong Lu. Rett Mutations Attenuate Phase Separation of MeCP2. Cell Discovery. DOI:10.1038/s41421-020-0172-0

(2020-06-22)

YuchengLiu, HuilongDu, PengchengLi, YantingShen, HuaPeng, ShulinLiu, Guo-AnZhou, HaikuanZhang, ZhiLiu, MiaoShi, XuehuiHuang, YanLi, MinZhang, ZhengWang, BaogeZhu, BinHan, ChengzhiLiang, ZhixiTian. Pan-Genome of Wild and Cultivated Soybeans. Cell. DOI:10.1016/j.cell.2020.05.023

(2020-06-18)