Bin Hu, Zhimin Jiang, Wei Wang, Yahong Qiu, Zhihua Zhang, Yongqiang Liu, Aifu Li, Xiaokai Gao, Linchuan Liu, Yangwen Qian, Xiahe Huang, Feifei Yu, Sai Kang, Yiqin Wang, Junpeng Xie, Shouyun Cao, Lianhe Zhang, Yingchun Wang, Qi Xie, Stanislav Kopriva & Chengcai Chu. Nitrate–NRT1.1B–SPX4 Cascade Integrates Nitrogen and Phosphorus Signalling Networks in Plants. Nature Plants. DOI:10.1038/s41477-019-0384-1

(2019-03-26)

Shuzhi Zheng, Hongmiao Hu, Huimin Ren , Zhenlin Yang, Qi Qiu, Weiwei Qi, Xinye Liu, Xiaomei Chen, Xiekui Cui, Sisi Li, Bing Zhou, Daye Sun, Xiaofeng Cao & Jiamu Du. The Arabidopsis H3K27me3 Demethylase JUMONJI 13 is a Temperature and Photoperiod Dependent Flowering Repressor. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-019-09310-x

(2019-03-26)

Lanjun Zhang, Chengxu Gao, Frederic Mentink-Vigier, Lu Tang, Dongmei Zhang, Shaogan Wang, Shaoxue Cao, Zuopeng Xu, Xiangling Liu, Tuo Wang, Yihua Zhou, Baocai Zhang .Arabinosyl Deacetylase Modulates the Arabinoxylan Acetylation Profile and Secondary Wall Formation. The Plant Cell. DOI: https://doi.org/10.1105/tpc.18.00894

(2019-03-26)

Baoguo Li, Li Li, Min Li, Sin Man Lam, Guanlin Wang, Yingga Wu, Hanlin Zhang, Chaoqun Niu, Xueying Zhang, Xue Liu, Catherine Hambly, Wanzhu Jin, Guanghou Shui, John R. Speakman. Microbiota Depletion Impairs Thermogenesis of Brown Adipose Tissue and Browning of White Adipose Tissue. Cell Reports DOI:10.1016/j.celrep.2019.02.015

(2019-03-06)

Shuai Jin, Yuan Zong, Qiang Gao, Zixu Zhu, Yanpeng Wang, Peng Qin, Chengzhi Liang, Daowen Wang, Jin-Long Qiu, Feng Zhang, Caixia Gao. Cytosine, But not Adenine, Base Editors Induce Genome-wide Off-target Mutations in Rice. Science. DOI:10.1126/science.aaw7166

(2019-03-01)

Na Li, Ran Xu, and Yunhai Li. Molecular Networks of Seed Size Control in Plants.
Annual Review of Plant Biology. DOI:10.1146/annurev-arplant-050718-095851

(2019-02-27)

Junzhong Liu, Lili Feng, Xueting Gu, Xian Deng, Qi Qiu, Qun Li, Yingying Zhang, Muyang Wang, Yiwen Deng, Ertao Wang, Yuke He, Isabel Baurle, Jianming Li, Xiaofeng Cao, Zuhua He. An H3K27me3 Demethylase-HSFA2 Regulatory Loop Orchestrates Transgenerational Thermomemory in Arabidopsis. Cell Research. DOI:10.1038/s41422-019-0145-8

(2019-02-21)

Xiao-hui Wang, Min Su, Feng Gao, Wenjun Xie, Yang Zeng, De-lin Li, Xue-lei Liu, Hong Zhao, Li Qin, Fei Li, Qun Liu, Oliver B. Clarke, Sin Man Lam, Guang-hou Shui, Wayne A. Hendrickson, and Yu-hang Chen. Structural basis for activity of TRIC counter-ion channels in calcium release. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1817271116

(2019-02-19)

Miaomiao Li, Dongfen Zhang, Qiang Gao, Yingfeng Luo, Hui Zhang, Bin Ma, Chunhai Chen, Annabel Whibley, Yu’e Zhang, Yinghao Cao, Qun Li, Han Guo, Junhui Li, Yanzhai Song, Yue Zhang, Lucy Copsey, Yan Li, Xiuxiu Li, Ming Qi, Jiawei Wang, Yan Chen, Dan Wang, Jinyang Zhao, Guocheng Liu, Bin Wu, Lili Yu, Chunyan Xu, Jiang Li, Shancen Zhao, Yijing Zhang, Songnian Hu, Chengzhi Liang, Ye Yin, Enrico Coen and Yongbiao Xue. Genome Structure and Evolution of Antirrhinum majus L. Nature Plants. DOI:10.1038/s41477-018-0349-9

(2019-01-29)

Yanping Long, Dongjiang Xie, Yanyan Zhao, Dongqiao Shi, Weicai Yang. BICELLULAR POLLEN 1 is a Modulator of DNA Replication and Pollen Development in Arabidopsis. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.15610

(2019-01-24)