Ning Zhang, Hong Yu, Hao Yu, Yueyue Cai, Linzhou Huang, Cao Xu, Guosheng Xiong, Xiangbing Meng, Jiyao Wang, Haofeng Chen, Guifu Liu, Yanhui Jing, Yundong Yuan, Yan Liang, Shujia Li, Steven M Smith, Jiayang Li, Yonghong Wang. A Core Regulatory Pathway Controlling Rice Tiller Angle Mediated by the LAZY1-dependent Asymmetric Distribution of Auxin. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.18.00063

(2018-06-19)

Terytty Yang Li, Lintao Song, Yu Sun, Jingyi Li, Cong Yi, Sin Man Lam, Dijin Xu, Linkang Zhou, Xiaotong Li, Ying Yang, Chen-Song Zhang, Changchuan Xie, Xi Huang, Guanghou Shui, Shu-Yong Lin, Karen Reue & Sheng-Cai Lin. Tip60-mediated Lipin 1 Acetylation and ER Translocation Determine Triacylglycerol Synthesis Rate. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-018-04363-w

(2018-06-15)

Xian Deng, Qi Qiu, Kaixuan He and Xiaofeng Cao. The Seekers: How Epigenetic Modifying Enzymes Find Their Hidden Genomic Targets in Arabidopsis. Current Opinion in Plant Biology. DOI:10.1016/j.pbi.2018.05.006

(2018-06-13)

Lin Guo, Xiuwei Cao, Yuhao Liu, Jun Li, Yongpeng Li, Dongming Li, Ke Zhang, Caixia Gao, Aiwu Dong, Xigang Liu. A Chromatin Loop Represses WUSCHEL Expression in Arabidopsis. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13921

(2018-06-12)

Chen-Xin Wang, Guan-Shen Cui, Xiuying Liu, Kai Xu, Meng Wang, Xin-Xin Zhang, Li-Yuan Jiang, Ang Li, Ying Yang, Wei-Yi Lai, Bao-Fa Sun, Gui-Bin Jiang, Hai-Lin Wang, Wei-Min Tong, Wei Li, Xiu-Jie Wang, Yun-Gui Yang, Qi Zhou. METTL3-mediated m6A Modification is Required for Cerebellar Development. PLOS Biology. DOI:10.1371/journal.pbio.2004880

(2018-06-08)

Da Li, Huaibing Jin, Kunpu Zhang, Zhaojun Wang, Faming Wang, Yue Zhao, Naxin Huo, Xin Liu, Yong Q. Gu, Daowen Wang, Lingli Dong. Analysis of the Gli‐D2 Locus Identifies A Genetic Target for Simultaneously Improving the Breadmaking and Health‐related Traits of Common Wheat.
The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13956

(2018-06-07)

Xiaoyue Zhang, Wenkun Zhou, Qian Chen, Mingming Fang, Shuangshuang Zheng, Ben Scheres, and Chuanyou Li. Mediator Subunit MED31 Is Required for Radial Patterning of Arabidopsis Roots. PNAS. DOI:10.1073/pnas. 1800592115

(2018-05-30)

Chao Li, Yuan Zong, Yanpeng Wang, Shuai Jin, Dingbo Zhang, Qianna Song, Rui Zhang and Caixia Gao. Expanded Base Editing in Rice and Wheat Using a Cas9-Adenosine Deaminase Fusion.
Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-018-1443-z

(2018-05-30)

Robin van Velzen, Rens Holmer, Fengjiao Bu, Luuk Rutten, Arjan van Zeijl, Wei Liu, Luca Santuari,Qingqin Cao, Trupti Sharma, Defeng Shen, Yuda Roswanjaya, Titis A. K. Wardhani, Maryam Seifi Kalhor, Joelle Jansen, Johan van den Hoogen, Berivan Güng r, Marijke Hartog, Jan Hontelez, Jan Verver, Wei-Cai Yang, Elio Schijlen, Rimi Repin, Menno Schilthuizen, M. Eric Schranz, Renze Heidstra, Kana Miyata, Elena Fedorova, Wouter Kohlen, Ton Bisseling, Sandra Smit, and Rene Geurts. Comparative Genomics of the Nonlegume Parasponia Reveals Insights into Evolution of Nitrogen-fixing Rhizobium Symbioses. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1721395115

(2018-05-30)

Ran Xu, Haiyue Yu, Junmin Wang, Penggen Duan, Baolan Zhang, Jing Li, Yu Li, Jinsong Xu, Jia Lyu, Na Li, Tuanyao Chai, Yunhai Li. A Mitogen‐Activated Protein Kinase Phosphatase Influences Grain Size and Weight in Rice. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13971

(2018-05-28)