Zhuangzhi Zhou, Zhiqian Pang, Shengli Zhao, Lingli Zhang, Qiming Lv, Dedong Yin, Dayong Li, Xue Liu, Xianfeng Zhao, Xiaobing Li, Wenming Wang and Lihuang Zhu. Importance of OsRac1 and RAI1 in signalling of NLR protein-mediated resistance to rice blast disease. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.15816

(219-04-25)

Dan Xu, Cui Li, Cheng-Feng Qin, and Zhiheng Xu. Update on the Animal Models and Underlying Mechanisms for ZIKV-Induced Microcephaly. Annual Review of Virology. DOI:10.1146/annurev-virology-092818-015740

(2019-07-09)

Jingbo Duan, Hong Yu, Kun Yuan, Zhigang Liao, Xiangbing Meng, Yanhui Jing, Guifu Liu, Jinfang Chu, and Jiayang Li. Strigolactone promotes cytokinin degradation through transcriptional activation of CYTOKININ OXIDASE/DEHYDROGENASE 9 in rice. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1810980116

(2019-06-25)

Zhigang Liao, Hong Yu, Jingbo Duan, Kun Yuan, Chaoji Yu, Xiangbing Meng, Liquan Kou, Mingjiang Chen, Yanhui Jing, Guifu Liu, Steven M. Smith, Jiayang Li. SLR1 inhibits MOC1 degradation to coordinate tiller number and plant height in rice. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-019-10667-2

(2019-06-24)

Lee T. Hickey, Amber N. Hafeez, Hannah Robinson, Scott A. Jackson, Soraya C. M. Leal-Bertioli, Mark Tester, Caixia Gao, Ian D. Godwin, Ben J. Hayes & Brande B. H. Wulff. Breeding crops to feed 10 billion. Nature Biotechnology. DOI:10.1038/s41587-019-0152-9

(2019-06-18)

Zhen Li, Yan Liang, Yundong Yuan, Lei Wang, Xiangbing Meng, Guosheng Xiong, Jie Zhou, Yueyue Cai, Ningpei Han, Lekai Hua, Guifu Liu, Jiayang Li, Yonghong Wang. OsBRXL4 Regulates Shoot Gravitropism and Rice Tiller Angle through Affecting LAZY1 Nuclear Localizaiton. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2019.05.014

(2019-06-14)

Zupei Liu, Gang Chen, Fan Gao, Ran Xu, Na li, Yueying Zhang, Yunhai Li. Transcriptional Repression of the APC/C Activator Genes CCS52A1/A2 by the Mediator Complex Subunit MED16 Controls Endoreduplication and Cell Growth in Arabidopsis. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.18.00811

(2019-06-12)

Hang Wang, Shuyu Li, Yan’an Li, Yiran Xu, Yunhao Wang, Ruoxi Zhang, Wenjing Sun, Qian Chen, Xiu-jie Wang, Chuanyou Li, Jiuhai Zhao. MED25 Connects Enhancer-Promoter Looping and MYC2-Dependent Activation of Jasmonate Signaling. Nature Plants. DOI:10.1038/s41477-019-0441-9

(2019-06-12)

Wenbo Pan, Yaorong Wu and Qi Xie. Regulation of Ubiquitination is Central to Phosphate Starvation Response. Trends in Plant Science. DOI:10.1016/j.tplants.2019.05.002

(2019-06-06)

Fenggui Fan, Yini Zhang. Guozhong Huang, Qiao Zhang, Chih-chen Wang, Lei Wang, Dongping Lu. AtERO1 and AtERO2 Exhibit Differences in Catalyzing Oxidative Protein Folding in the Endoplasmic Reticulum. Plant Physiology. DOI:10.1104/pp.19.00020

(2019-06-04)